Aarding

Deze kennisvideo gaat over aarding van elektrische installaties. Een aardingsvoorziening heeft diverse functies zoals bliksembeveiliging, persoonsbeveiliging, EMC-compatibiliteit en overspanningsbeveiliging met verschillende randvoorwaarden.