Waterstof als alternatief voor aardgas in cv-ketels  

Verwarmen op waterstofgas lijkt - zo op het eerste oog - het ideale duurzame alternatief voor verwarmen op aardgas. Want bij de verbranding ervan in een cv-ketel komen het vermaledijde CO2 en het dodelijke koolmonoxide niet vrij. Bovendien hebben we de infrastructuur er al voor. Inmiddels tellen we 10 proefprojecten met waterstof. Naast voordelen, zijn er ook nadelen.