Hoe werkt een wko-installatie?

Warmte-koudeopslag-installaties (wko’s) hebben een steeds groter aandeel in de lagetemperatuur-energievoorziening. Door de stijgende energieprijzen en de streng geformuleerde CO2- doelstellingen zijn deze bodemopslagsystemen voor vele toepassingen financieel haalbaar geworden. Deze whitepaper gaat in op de soorten wko-systemen en op hun werking.